خدمات دندانپزشکی بیماران سیستمیک

 

 

اراده خدمات دندانپزشکی به بیماران سیستمیک ( دارای مشکل ) زیر نظر متخصص بیماری دهان و فک و صورت دکتر هومن ابراهیمی و دکتر سارا پورشهیدی

دکتر هومن ابراهیمی

فلوشیپ فوق تخصصی دردهای دهانی ، فکی و صورتی

متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت