دکتر هومن ابراهیمی


در صورت وجود  زخم هایی در دهان که بیش از دو هفته در دهان باقی می مانند سریعا به پزشک متخصص بیماریهای دهان ، فک و صورت مراجعه فرمایید. توجه به این نکته بسیار ضروری است که گاهی سرطان دهان خود بص.رت یک زخم دهانی ماندگار نشان می دهد

در مرکز تخصصی بیماریهای دهان و فک و صورت درمان زخم های دهانی زیر نظر دکتر هومن ابراهیمی و دکتر سارا پورشهیدی متخصص بیماریهای دهان ، فک و صورت انجام میپذیرد.